Stort tack!

Vänner, supportar, sympatisörer, socialdemokrater, medborgare, grannar, kollegor, släktningar, politiska medspelare och konstruktiva motspelare: Jag vill härmed rikta ett stort tack till dig som stöttat mig i mitt valarbete, stort tack! Ditt bidrag, stort som litet, har gjort skillnad. Alla glada tillrop, tips, high-fives, tummar-upp, meddelanden, handräckningsarbete, klappar på axeln och sist men inte minst särskilt alla ni 657 personer som valde att personrösta på mig; detta betyder för mig jättemycket. Jag lovar att jobba hårt, förvalta förtroendet så långt jag bara kan och göra mitt bästa.

Jag har lärt mig en hel del av denna valrörelse och förutom traditionellt valarbete med affischering, utspel i pappersform såsom digitalt, samtal i radio, torgmöten med mera så tar jag främst med mig alla dessa hundratals och åter hundratals mellanmänskliga möten under dörrknackning och samtal på gator och torg.

Jag är hoppfull beträffande pågående regeringsförhandlingar och jag hoppas och tror att det här blir bra tillslut för dig, mig och Sverige. Och, med nuläget att fyra eminenta ministrar står före mig på aktuell riksdagslista, att Socialdemokraterna i Stockholms län tog ytterligare ett mandat, att denna regering ännu inte avgått alternativt så länge den är expeditionsministär så betyder detta att jag ska tjänstgöra som riksdagsledamot, åtminstone måndagen den 24 september under talmansval och riksmötets öppnande. Med andra ord så kommer jag att tjänstgöra tills ögonblicket sittande regering har sin avgångskonselj alternativt något för oss socialdemokrater trevligare saker händer.

Ödmjuk inför uppgiften och taggad lovar jag att göra vad jag kan för att bidra med omdöme, engagemang, lyhördhet och gärningar för ett än bättre Stockholms län och Sverige. Önska mig lycka till.